Liên hệ với người
Công ty cổ phần TNHH thủy điện Tường Thái
CSKH - Nguyễn Duy Khánh
SDT: 0909649873


祥泰水電股份有限公司
服務人員 - 阮唯慶
電話: 0909649873

 
 
0